Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 1 có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Quận 1

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh