Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hải Phòng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Hồng Bàng có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hải Phòng