Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của TP Hà Nội. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hà Nội tập trung ở Quận Hà Đông có 1 địa điểm, Quận Hoàn Kiếm có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Hà Nội

Quận Hà Đông
Quận Hoàn Kiếm

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hà Nội