Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hà Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Hà Nam. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nam tập trung ở Thành Phố Phủ Lý có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hà Nam

Thành Phố Phủ Lý

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nam