Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Gia Lai

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Gia Lai tập trung ở Thành Phố Pleiku có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Gia Lai

Thành Phố Pleiku

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Gia Lai