Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điện Biên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Điện Biên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Điện Biên tập trung ở Thành Phố Điện Biên Phủ có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Điện Biên