Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cần Thơ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Cần Thơ tập trung ở Quận Ninh Kiều có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Cần Thơ