Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bến Tre. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bến Tre tập trung ở Thành Phố Bến Tre có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bến Tre

Thành Phố Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bến Tre