Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Ninh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Ninh tập trung ở Thành Phố Bắc Ninh có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Ninh