Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Kạn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Kạn tập trung ở Thị Xã Bắc Kạn có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Kạn