Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Giang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Giang tập trung ở Thành Phố Bắc Giang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bắc Giang