Ngân hàng Quốc Dân NCB Vĩnh Long

Ngân hàng Quốc Dân NCB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Quốc Dân NCB tại Vĩnh Long tập trung ở Thành Phố Vĩnh Long có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Quốc Dân NCB Vĩnh Long

Thành Phố Vĩnh Long
  • Trụ sở chính

    Số 3D–3E Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Thành Phố Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân NCB tại Vĩnh Long