Ngân hàng Quốc Dân NCB TP Đà Nẵng

Ngân hàng Quốc Dân NCB có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của TP Đà Nẵng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Quốc Dân NCB tại TP Đà Nẵng tập trung ở Quận Hải Châu có 3 địa điểm, Quận Thanh Khê có 2 địa điểm, Quận Liên Chiểu có 1 địa điểm, Quận Sơn Trà có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Quốc Dân NCB TP Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu
Quận Sơn Trà
Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê
Quận Hải Châu
  • Phòng Giao dịch 01

    99 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Quận Hải Châu
Quận Hải Châu
  • Phòng Giao dịch 05

    233 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân NCB tại TP Đà Nẵng