Ngân hàng Quốc Dân NCB Bắc Giang

Ngân hàng Quốc Dân NCB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Quốc Dân NCB tại Bắc Giang tập trung ở Thành Phố Bắc Giang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Quốc Dân NCB Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang
  • NCB Bắc Giang

    Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân NCB tại Bắc Giang