Ngân hàng Nam Á Nam A Bank Phòng giao dịch Trần Phú Khánh Hòa

  • Địa chỉ: GF.10-13/B-C Nha Trang Center, số 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 6254 135
  • Số Fax: 0258 6254 132
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Phòng giao dịch Trần Phú Ngân hàng Nam Á Nam A Bank

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Trần Phú

Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Nam A Bank gần Phòng giao dịch Trần Phú