Ngân hàng Nam Á Nam A Bank Phòng giao dịch Chợ Đầm Khánh Hòa

  • Địa chỉ: B1 Chung cư Chợ Đầm, Đường Phan Bội Châu, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 3820 548 và 0258 3818 869
  • Số Fax: 0258 3820 593
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Phòng giao dịch Chợ Đầm Ngân hàng Nam Á Nam A Bank

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Chợ Đầm

Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Nam A Bank gần Phòng giao dịch Chợ Đầm