Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB chi nhánh Huyện Tam Bình Vĩnh Long

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Tam Bình. Trong đó có 2 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Huyện Tam Bình Vĩnh Long

Huyện Tam Bình
  • PGD Phạm Hùng

    Số A1-A2 khu đô thị mới Song Phú, Quốc lộ 1A, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Huyện Tam Bình
  • PGD Song Phú

    Số A1 - A2, khu đô thị mới Song Phú, quốc lộ 1A, Tam Bình, Vĩnh Long