Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB chi nhánh Huyện Long Hồ Vĩnh Long

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Long Hồ. Trong đó có 1 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Huyện Long Hồ Vĩnh Long

Huyện Long Hồ
  • PGD Cổ chiên

    220 Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long