Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Vĩnh Long

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Vĩnh Long tập trung ở Thành Phố Vĩnh Long có 2 địa điểm, Huyện Tam Bình có 2 địa điểm, Huyện Long Hồ có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Vĩnh Long

Huyện Long Hồ
  • PGD Cổ chiên

    220 Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Huyện Tam Bình
  • PGD Phạm Hùng

    Số A1-A2 khu đô thị mới Song Phú, Quốc lộ 1A, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Huyện Tam Bình
  • PGD Song Phú

    Số A1 - A2, khu đô thị mới Song Phú, quốc lộ 1A, Tam Bình, Vĩnh Long

Thành Phố Vĩnh Long
Thành Phố Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Vĩnh Long

Bình luận