Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Trà Vinh

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Cầu Ngang có 1 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần có 1 địa điểm, Huyện Càng Long có 1 địa điểm, Huyện Trà Cú có 1 địa điểm, Huyện Cầu Kè có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần
 • PGD Tiểu Cần

  Quốc lộ 60, Khóm 1, Thị trấn Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh

Huyện Trà Cú
 • PGD Trà Cú

  Đường 3/2 Khóm 5, Thị Xã Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Huyện Càng Long
 • PGD Càng Long

  Quốc Lộ 53, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh

Huyện Duyên Hải
 • PGD Duyên Hải

  Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1 Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên hảiTrà Vinh

Huyện Cầu Kè
 • PGD Cầu Kè

  30/4 Khóm 1 Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang
 • PDG Cầu Ngang

  Quốc Lộ 53, Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Trà Vinh

Bình luận