Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Phú Thọ

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Phú Thọ tập trung ở Thành Phố Việt Trì có 5 địa điểm, Huyện Phù Ninh có 1 địa điểm, Huyện Thanh Sơn có 1 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Phú Thọ

Huyện Phù Ninh
 • PGD Phù Ninh

  68A Khu Núi Trang,TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Huyện Thanh Sơn
 • PGD Thanh sơn

  Tiểu khu 3-Thị trấn Thanh Sơn-Huyện Thanh Sơn-Phú Thọ

Thị Xã Phú Thọ
Thành Phố Việt Trì
Thành Phố Việt Trì
 • PGD Tân Dân

  906 Trần Phú, P.Tân dân, TP Việt trì, Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
 • PGD Thọ Sơn

  901 đại lộ Hùng vương, Việt trì, Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
 • PGD Vân Cơ

  3091 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Phú Thọ