Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB PGD Phố Mới Lào Cai

  • Địa chỉ: Số 60 Phan Đình Phùng, P Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 0214 6252 886
  • Số Fax: 0214 6252 889
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Phố Mới Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB

Bản đồ đường đi đến PGD Phố Mới

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB gần PGD Phố Mới