Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Lạng Sơn

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 3 địa điểm, Huyện Chi Lăng có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Lạng Sơn

Huyện Chi Lăng
  • PGD Chi Lăng

    Chợ Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng sơn

Thành Phố Lạng Sơn
Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Kỳ Lừa

    204 Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, Lạng sơn

Thành Phố Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Lạng Sơn