Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB TP Hải Phòng

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Hồng Bàng có 2 địa điểm, Huyện An Dương có 1 địa điểm, Quận Ngô Quyền có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • PGD Ngô Quyền

    286 Phố Lạch Tray, P. kênh Dương, Q. Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Huyện An Dương
  • PGD An Dương

    19 khu phố 4, TT An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
  • PGD Trần Quang Khải

    Số 86 Trần Quang Khải, P. Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại TP Hải Phòng