Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Gia Lai

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Gia Lai tập trung ở Thành Phố Pleiku có 2 địa điểm, Thị Xã Ayun Pa có 1 địa điểm, Huyện Chư Sê có 1 địa điểm, Huyện Đức Cơ có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Gia Lai

Thị Xã Ayun Pa
  • PGD Ayun Pa

    92 Tần Hưng Đạo, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Huyện Chư Sê
  • PGD Chư Sê

    728 Hùng Vương Thị trấn Chu Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Huyện Đức Cơ
Thành Phố Pleiku
  • Chi nhánh Gia Lai

    242 Nguyễn Tất Thành, P.Phù Đổng, Thành phố PleiKu, Gia lai

Thành Phố Pleiku

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Gia Lai

Bình luận