Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Bến Tre

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Bến Tre. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Bến Tre tập trung ở Huyện Mỏ Cày Bắc có 1 địa điểm, Thành Phố Bến Tre có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Bến Tre

Huyện Mỏ Cày Bắc
  • PGD Mỏ Cày

    1198 ấp Phú Quới, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre

Thành Phố Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Bến Tre