Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Bạc Liêu

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Bạc Liêu tập trung ở Huyện Giá Rai có 1 địa điểm, Huyện Hòa Bình có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình
  • PGD Hòa Bình

    Ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Huyện Giá Rai
  • PGD Gía Rai

    201 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long MHB tại Bạc Liêu