Ngân hàng Kiên Long KienLongBank Trà Vinh

Ngân hàng Kiên Long KienLongBank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kiên Long KienLongBank tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Càng Long có 2 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 2 địa điểm, Huyện Tiểu Cần có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Kiên Long KienLongBank Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần
  • PGD Tiểu Cần

    125A Quốc Lộ 60, Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Huyện Càng Long
  • PGD Càng Long

    268 Quốc Lộ 53, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Huyện Duyên Hải
  • PGD Duyên Hải

    Căn Nhà Số 2, Thuộc Dãy 4 Căn, Lô 10, Khóm 1, Phường 1, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Huyện Càng Long
Huyện Duyên Hải
Huyện Tiểu Cần

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long KienLongBank tại Trà Vinh