Ngân hàng Kiên Long KienLongBank Khánh Hòa

Ngân hàng Kiên Long KienLongBank có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kiên Long KienLongBank tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 3 địa điểm, Huyện Diên Khánh có 2 địa điểm, Huyện Ninh Hòa có 2 địa điểm, Huyện Vạn Ninh có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Kiên Long KienLongBank Khánh Hòa

Huyện Ninh Hòa
 • PGD Ninh Hòa

  523A Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Tx.Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thành Phố Nha Trang
 • PGD Vĩnh Hải

  420 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.

Thành Phố Nha Trang
 • CN Khánh Hòa

  54A Yersin, Phường Phương Sài, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.

Huyện Diên Khánh
 • PGD Diên Khánh

  140 Lạc Long Quân, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Huyện Vạn Ninh
 • PGD Vạn Ninh

  260 - 270 Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Huyện Ninh Hòa
Huyện Diên Khánh
Huyện Vạn Ninh
Thành Phố Nha Trang

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long KienLongBank tại Khánh Hòa