Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 1 có 2 địa điểm, Quận Phú Nhuận có 2 địa điểm, Quận 11 có 1 địa điểm, Quận 7 có 1 địa điểm, Quận Tân Bình có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC TP Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình
Quận 7
  • Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng

    City Sport No.1, 1401 - 1403 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 11
Quận Phú Nhuận
Quận Phú Nhuận
Quận 1
  • Chi Nhánh Metropolitan

    Tòa Nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1

Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC tại TP Hồ Chí Minh