Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC TP Hà Nội

Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của TP Hà Nội. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC tại TP Hà Nội tập trung ở Quận Hoàn Kiếm có 3 địa điểm, Quận Ba Đình có 1 địa điểm, Quận Cầu Giấy có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC TP Hà Nội

Quận Ba Đình
Quận Cầu Giấy
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm

Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC tại TP Hà Nội