Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank GPBank Bạch Đằng TP Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 95C (95 cũ) Bạch Đằng, Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3533 155
  • Số Fax: 0225 3533 154
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại GPBank Bạch Đằng Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank

Bản đồ đường đi đến GPBank Bạch Đằng

Chi nhánh Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank gần GPBank Bạch Đằng