Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank chi nhánh Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Hồng Bàng. Trong đó có 2 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
  • GPBank Bạch Đằng

    Số 95C (95 cũ) Bạch Đằng, Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng