Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank GPBank Ngô Gia Tự TP Hải Phòng

  • Địa chỉ: 265 Ngô Gia Tự, P. Đằng Lâm, Quận Hải An,Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3728 898
  • Số Fax: 0225 3732 788
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại GPBank Ngô Gia Tự Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank

Bản đồ đường đi đến GPBank Ngô Gia Tự

Chi nhánh Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank gần GPBank Ngô Gia Tự