Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank chi nhánh Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Pleiku. Trong đó có 2 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank Thành Phố Pleiku Gia Lai

Thành Phố Pleiku
  • GPBank Gia Lai

    16 -16A Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Thành Phố Pleiku