Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Nghệ An

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Nghệ An. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank tại Nghệ An tập trung ở Thành Phố Vinh có 4 địa điểm, Huyện Diễn Châu có 1 địa điểm, Huyện Đô Lương có 1 địa điểm, Huyện Thành Chương có 1 địa điểm, Huyện Yên Thành có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Nghệ An

Huyện Đô Lương
Huyện Thành Chương
Huyện Diễn Châu
  • PGD Diễn Châu

    Trung tâm thương mại Phủ Diễn, khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Huyện Yên Thành
  • PGD Yên Thành

    Khối 1 thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tình Nghệ An

Thành Phố Vinh
  • CN Vinh

    182 Nguyễn Văn Cừ,Thành phố Vinh, Nghệ An

Thành Phố Vinh
Thành Phố Vinh
Thành Phố Vinh

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank tại Nghệ An