Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank tại Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở Thành Phố Vũng Tàu có 3 địa điểm, Huyện Long Điền có 1 địa điểm, Huyện Tân Thành có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Long Điền
Huyện Tân Thành
Thành Phố Vũng Tàu
Thành Phố Vũng Tàu
Thành Phố Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank tại Bà Rịa - Vũng Tàu