Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Vĩnh Long

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Vĩnh Long tập trung ở Huyện Tam Bình có 1 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Vĩnh Long

Huyện Tam Bình
  • QTK Tam Bình

    62 Võ Tấn Đức, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Thành Phố Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Vĩnh Long

Bình luận