Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Trà Vinh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Cầu Ngang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang
  • QTK Cầu Ngang

    102 Đường 3/2 Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Trà Vinh