Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Kiên Giang

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Kiên Giang tập trung ở Thành Phố Rạch Giá có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Kiên Giang

Thành Phố Rạch Giá

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Kiên Giang

Bình luận