Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Khánh Hòa

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • Chi Nhánh Nha Trang

    12B-12C Đường 23/10,Phường Phương Sơn,Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Khánh Hòa