Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Bình Thuận

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bình Thuận. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Bình Thuận tập trung ở Thành Phố Phan Thiết có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam Bình Thuận

Thành Phố Phan Thiết

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Bình Thuận

Bình luận