Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hà Nội. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hà Nội tập trung ở Quận Hoàn Kiếm có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

Chi nhánh Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hà Nội