Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Tây Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tây Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Tây Ninh tập trung ở Huyện Gò Dầu có 2 địa điểm, Huyện Hòa Thành có 1 địa điểm, Thị Xã Tây Ninh có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Tây Ninh

Huyện Gò Dầu
  • PGD Phước Đông

    236 Tổ 5 Ấp Phước Đức Đường 782 - Phước Đông-Gò Dầu - Tây Ninh

Huyện Hòa Thành
  • PGD Hoà Thành

    81 Đường Hùng Vương, Khu phố 2, Hòa Thành, Tây Ninh

Huyện Gò Dầu
  • PGD Gò Dầu

    Số 78 đường Hùng Vương, Gò Dầu, Tây Ninh

Thị Xã Tây Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Tây Ninh

Bình luận