Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Sóc Trăng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng
Thành Phố Sóc Trăng
Thành Phố Sóc Trăng
  • PGD TP Sóc Trăng

    ố 60 Nguyễn Hùng Phước,Phường 1,Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Sóc Trăng

Bình luận