Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi. Trong đó có 5 PGD1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi
  • PGD Hùng Vương

    191-193 Hùng Vương - Trần Phú-Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi

Bình luận