Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bạc Liêu tập trung ở Huyện Giá Rai có 2 địa điểm, Huyện Hòa Bình có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV Bạc Liêu

Huyện Giá Rai
  • PGD Giá Rai

    258,Ql 1A, Khóm 2 - Hộ Phòng-Giá Rai - Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình
Huyện Giá Rai
Huyện Hòa Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bạc Liêu

Bình luận