Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 33 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Thừa Thiên Huế tập trung ở Thành Phố Huế có 10 địa điểm, Huyện Phú Lộc có 7 địa điểm, Huyện Phong Điền có 5 địa điểm, Huyện Phú Vang có 4 địa điểm, Huyện Quảng Điền có 3 địa điểm, Huyện Nam Đông có 2 địa điểm, Huyện A Lưới có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Thừa Thiên Huế

Huyện Nam Đông
Huyện Quảng Điền
Huyện Quảng Điền
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phú Vang
Huyện Phong Điền
Huyện Phong Điền
Huyện Phong Điền
Huyện Phú Lộc
Huyện Phú Lộc
Huyện Phú Lộc

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Thừa Thiên Huế

Bình luận