Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Sóc Trăng

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 28 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 7 địa điểm, Huyện Long Phú có 4 địa điểm, Huyện Mỹ Xuyên có 4 địa điểm, Huyện Kế Sách có 3 địa điểm, Huyện Mỹ Tú có 2 địa điểm, Huyện Châu Thành có 2 địa điểm, Huyện Cù Lao Dung có 2 địa điểm, Huyện Ngã Năm có 2 địa điểm, Huyện Thạnh Trị có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Sóc Trăng

Huyện Cù Lao Dung
Huyện Ngã Năm
Huyện Mỹ Tú
Huyện Kế Sách
Huyện Thạnh Trị
Huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành
Huyện Long Phú
Huyện Long Phú
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Mỹ Xuyên

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Sóc Trăng

Bình luận