Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Quảng Bình

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 24 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Quảng Bình. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Quảng Bình tập trung ở Thành Phố Đồng Hới có 6 địa điểm, Huyện Bố Trạch có 5 địa điểm, Huyện Lệ Thủy có 4 địa điểm, Huyện Quảng Ninh có 3 địa điểm, Huyện Quảng Trạch có 3 địa điểm, Huyện Tuyên Hóa có 2 địa điểm, Huyện Minh Hóa có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Quảng Bình

Huyện Tuyên Hóa
Huyện Tuyên Hóa
Huyện Minh Hóa
Huyện Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
Huyện Quảng Trạch
Huyện Quảng Trạch
Huyện Quảng Trạch
Huyện Lệ Thủy
Huyện Lệ Thủy
Huyện Lệ Thủy

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Quảng Bình